Input your search keywords and press Enter.

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกเตรียมความพร้อมรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 19 ทางเรือ จากเกาะต่างๆ ในพื้นที่ จว.ตราด


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก ทางหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 จึงมีแนวทางการปฏิบัติกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID 19 ทางทะเล เพื่อนำตัวผู้ป่วยจากหมู่เกาะต่างๆ ส่งเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาค 1/ผู้บังคับหมวดเรือตระเวนชายแดน ฝึกเตรียมความพร้อมในการรับ–ส่ง ผู้ป่วยโควิด 19 ทางเรือ จากหมู่เกาะต่างๆ ในพื้นที่ จว.ตราด เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางแก้ไข โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกเรือ เพื่อขนย้ายผู้ป่วยจากหมู่เกาะต่างๆ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเข้ารับการรักษา การนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยทุกขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนการถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้

เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ตนเอง และประชาชนในพื้นที่


ในการนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1ได้เน้นย้ำกำลังพลให้เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม. และคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นสำคัญ พิจารณาอาการและสภาพแวดล้อม หากมีแนวโน้มที่จะปฎิบัติภารกิจสำเร็จก็ขอให้ดำเนินการทันที


ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645