Input your search keywords and press Enter.

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดกิจกรรมเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564


พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ กองบัญชาการ กรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


และต่อมา เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ นำกำลังพลร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด วัดชิโนรส พร้อมกับลงเรือเก็บขยะในคลองมอญ


นอกจากนี้แล้ว เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมคณะ ได้ร่วมกับ อาสาสมัคร “ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” นําโดย เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร ร่วมมอบข้าวกล่อง 400 กล่อง และถุงยังชีพประมาณ 50 ถุง ให้กับประชาชนชุมชน วัดดุสิตาราม และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ณ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาที่วิกฤติในปัจจุบัน ซึ่งชุมชนวัดดุสิตาราม และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ตั้งอยู่บริเวณกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645