Input your search keywords and press Enter.

เยียวยาประชาชาชน ผู้รับผลกระทบโควิด 19 แจกข้าวกล่องอาหารแห้ง

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างหนัก โดยจังหวัดชลบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่จัดอันดับความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา รวมถึงสถานประกอบการปิดตัวลง ทำให้ประชาชน ต่างได้รับความเดือดร้อน ตกงาน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต


ล่าสุดเมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณลานกิจกรรม แหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ นายกฤษณะ พรหมชัง อายุ 31 ปี กลุ่มนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน ร่วมกันนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ 3,000 ฟอง มาตั้งจุดแจกให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนผลพวงจากสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในช่วงนี้


โดยทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่จะเข้ามารับของแจกต้องเว้นระยะแล้วนั่งรอ โดยไม่ต้องลุกขึ้นเดินมารับสิ่งของ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดอาสาสมัครนำรถเข็นมาทยอยแจกจ่ายตามลำดับ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมานั่งตากแดด ตากฝนรอตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เพราะจะมีผู้ใจบุญเดินทางมาแจกเป็นระยะๆตลอดทั้งวัน


เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณประชาชนที่นั่งรออยู่ก็จะพากันวิ่งเข้ามาต่อคิว เพื่อที่จะรอรับสิ่งของเยียวยาเป็นคิวต้นๆ บางรายก็จะขอรับเป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเดียว จะสละสิทธิ์รับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เพราะเกรงกินไม่ทันก็จะเสียทิ้ง ส่วนบางคนด้วยความหิวโหยก็จะนั่งกินอยู่ในระหว่างรอคิวแจกอาหารแห้งเลย ซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนาเป็นอย่างมาก

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645