Input your search keywords and press Enter.

ทต.บางเสร่ ยังคงดูแล พี่ น้อง ประชาชน และ ขอความร่วมมือ ให้ปฎิบัติตามคำสั่ง จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 25 พ.ค.64 ) ทต.บางเสร่ ลงพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  ในพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ที่เข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลตามระบบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้  ยังประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ให้พี่น้องประชาชน ทุกท่าน ปฎิบัติตามคำสั่งฯ จ.ชลบุรี อย่างเคร่งครัด


ในการนี้ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ยังคงทำงานอย่างหนัก ในการตรวจตรา ดูแล พี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตาม คำสั่งฯ จ.ชลบุรี  โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง

สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ นำโดย นาย กันต์  ธนาอัครชล  รองนายกฯ  นาง นฤมล  จตุทอง เลขานายกฯ นาวาตรี ธวัช คงศักดิ์ ประธานสภาฯ  นาง รุ่งรัตน์ ศรีประเสริฐ เลขา ประสภาฯ  นาย กิตติชัย จันทร์เจริญ นายสุรศักดิ์ ปิ่นบัว สมาชิกสภาฯ  และ ทีมงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ทต.บางเสร่ โดยระหว่างปฎิบัติหน้าที่ มี พี่น้อง ประชาชน ออกมาต้อนรับแบบรักษาระยะห่างทางสังคม  และ มอบนำ้ดื่ม  เป็นกำลังใจ


โดยการดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.บางเสร่ นั้น เป็นไปตามนโยบายของ นายชัยวัฒน์ อินอนงค์  นายก ทต.บางเสร่  ที่มุ่งเน้น การช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชน ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และ ต้องทำในโอกาศแรก