Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี แห่ฉีดวัคซีน เข็มแรกซิโนแวค รับจัดสรรมา 3 พันโดส พร้อมลุยชิโนฟาร์ม 21 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งทางโรงพยาบาลชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งจุดฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อม โดยจะมีประชาชนเข้ารับการฉีดประมาณ 1,000 คน โดยจะฉีดให้กับผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ นางยุพา วิทยกิตตินันท์ อายุ 71 ปี ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกล่าวว่า วันนี้เดินทางรับฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 กลัวเหมือนกันกับการฉีดวัคซีน แต่ก็ต้องฉีด เพราะมีความเสี่ยงทุกวันจากการที่ไปซื้อกับข้าวรับประทาน


นายแพทย์ ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลชลบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคจากทางจังหวัดชลบุรีมา 3,000 โดส จึงได้นำมาฉีดให้กับผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และหญิงท้อง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและได้ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้ หลังจากครบ 3-4 สัปดาห์ ก็จะเป็นการฉีดเข็มที่ 2 คือแอสตร้าเซนเนก้า ตามที่ประเทศประกาศเป็นนโยบาย ส่วนในวันที่ 21 กรกฎาคม ทางเทศบาลเมืองบ้านสวนจะฉีดชิโนฟาร์มให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาล พร้อมกับฉีดวัคซีนซินิโแวคให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645