Input your search keywords and press Enter.

ชาวบ้านร้อง ผู้อาศัยในอาคาร ส่งกลิ่นเหม็นหวั่นเอากากอุตสาหกรรมมาเก็บ ส่งผลกระทบต่อชุมชน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 ก.ค.64 น.ส.จริยา กลิ่นอุดม ผู้อำนวยการส่วนบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายสัญชัย ชนะสงคราม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบ้านเลขที่ 18/67 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องจาก บ้านใกล้เรือนเคียงได้ร้องเรียนมาว่าที่อาคารหลังดังกล่าว ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน ที่สำคัญหวั่นว่าอาจจะเอากากอุตสาหกรรมมาเก็บไว้


จากการตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าได้มีสารเคมีบางส่วนทิ้งลงในท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบำบัดน้ำเสีย


หลังจากการตรวจสอบ น.ส.จริยากล่าวว่า เบื้องต้นพบว่ามีกลิ่นเหม็น ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าไม่ใช่กากอุตสาหกรรม แต่เป็นสารเคมีซึ่งใช้ในการทำความสะอาดพื้น มีกลิ่นคล้ายทินเนอร์ นอกจากนี้ยังพบว่าได้มีการปล่อยสารเคมีลงท่อระบายน้ำ จึงได้สั่งการให้เจ้าของอาคารดำเนินการสูบเอาขึ้นมา เพื่อนำไปทำลายให้ถูกวิธี และยังได้แนะนำให้เจ้าของอาคาร ควรจะนำสารเคมีไปเก็บไว้ที่อื่น เพราะอยู่ในชุมชนจะสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านในเรื่องกลิ่น
หลังจากนี้จะได้นำสารเคมีไปตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และให้เจ้าของงดใช้อาคารชั่วคราว จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นว่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวหรือไม่


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645