Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ ที่สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูง หลังแพทย์สั่งกักตัว 14 วัน ห้ามออกจากบ้าน

วันนี้ (19 ก.ค.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 พร้อมตัวแทน กำนัน-ผู้ใหญ่าบ้าน ต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ ชาวบ้านในพื้นที่ ที่สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงสูง แพทย์สั่งกักตัว 14 วัน ห้ามออกจากบ้าน รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อนบ้าน พร้อมช่วยเหลือดูแลกันด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นในยามทุกข์ยาก