Input your search keywords and press Enter.

ชมรมยิงปืน”เผ่าภูไทร” มอบเงินสนับสนุน จัดซื้อชุด ป้องกัน (PPE) สู้ภัยโควิด

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2564 นายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว ตัวแทนชมรมยิงปืน “เผ่าภูไทร” มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว)ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมี นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ