Input your search keywords and press Enter.

วันหยุดแต่ทีม “นักรบชุดขาว” อบต.เขาไม้แก้ว ไม่หยุด เดินหน้าปูพรมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ บริเวณห้องเช่าหลังตลาดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญ ที่มีผู้คนพลุกพล่านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสมาอย่างต่อเนื่อง และจะเดินหน้าออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ หรือล้างมือด้วยสบู่ ใส่หน้ากากอนามัยและขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดชลบุรี