Input your search keywords and press Enter.

“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ร่วมบริจาคเงินซื้อชุด PPE ให้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว)

นายมนต์เทียน คำมูล มอบเงินบริจาค 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุด PPE เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ให้กับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ( จุดเขาไม้เเก้ว)

 

โดยมี นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายอุทัย อยู่กรุด หัวหน้าจุดกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว) และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว)เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ ที่18 กรกฎาคม 2564