Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 แบบ New normal

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปีพุทธศักราช 2564 แบบ New normal ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Thai Red Cross Society และ YoutubeLive กาชาดคอนเสิร์ต Royal Thai Navy เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล เพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิก ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กาชาดคอนเสิร์ต” และได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวย
โดยวงดุริยางค์ราชนาวี นับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้า แนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ
การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ ทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา) กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice) นนทิยา จิวบางป่า วงชื่นเอยชื่นใจ ร่วมด้วย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ผู้อำนวยเพลง และนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี โดยมีกำหนดการแสดงดังนี้
การแสดงภาคแรก (8 นาที) เป็นการการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก จำนวน 1 บทเพลง โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย
– โหมโรง “ดารณี” พระเจนดุริยางค์ อำนวยเพลงโดย พลเรือตรี วีระพันธ์
วอกลาง
การแสดงภาคหลัง (52 นาที) เป็นการขับร้องโดย นักร้องรับเชิญ และนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย
– พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ขับร้องโดย วงชื่นเอยชื่นใจ
บทร้องกรองโดย นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์
– ดุจบิดามารดร ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ และนักร้องประสานเสียง
กองดุริยางค์ทหารเรือ พระนิพนธ์ของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– ขาวแดงแห่งศรัทธา ขับร้องโดย นายทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ และ นางสาวพิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา)
– เมื่อประดู่บาน ขับร้องโดย จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ไชยฤทธิชัย
– สองใจ ขับร้องโดย วงชื่นเอยชื่นใจ
– ชัยชนะ ขับร้องโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice)
– Live & Learn ขับร้องโดย นางสาวนนทิยา จิวบางป่า
– Bridge over troubled water ขับร้องโดย นางสาวพิจิกา จิตตะปุตตะ
(ลูกหว้า พิจิกา)
– ไร้จันทร์ ขับร้องโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice)
(บรรเลงเปียโนเดี่ยวโดย นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร)
– One ขับร้องโดย พันจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ + การแสดง
– What I did for love ขับร้องโดย นายทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์
– Hero ขับร้องโดย นางสาวนนทิยา จิวบางป่า
– สามัคคีชุมนุม ขับร้องหมู่
สำหรับผู้บริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงิน จากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 4 หมื่นบาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์การเป็นผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ระเบียบกระทรวงฯ กำหนด นอกจากนั้น ยังจะได้รับเข็มผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย ซึ่งสามารถประดับได้ทั่วไป และสามารถประดับเข้างานกาชาด โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริจาค 3 แสนบาทขึ้นไป และ 6 แสนบาทขึ้นไป นอกจากจะได้สิทธิตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถขอรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้ตามลำดับ
และในปีนี้ กองทัพเรือ ได้จัดทำของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้
บริจาค 2 แสนบาทขึ้นไป รับเข็มที่ระลึกรูปดอกประดู่ประดับอัญมณี มูลค่า 7,500 บาท บริจาค 1 ล้านบาทขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญทองคำ 99.9 % หนัก 20 กรัม) มูลค่า 6 หมื่นบาท นอกจากนั้นยังจะได้รับหนังสือขอบคุณ และภาพถ่ายขณะเข้ารับของที่ระลึกพร้อมกรอบเป็นที่ระลึก ร่วมบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 024753081 หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี115 – 2 – 50386 – 6 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47” และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี660 – 4 – 17792 – 0 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47” หรือ แอปปันบุญ
https://www.punboon.org/foundation/01100


******กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ช่วยคนไทยรับมือ COVID 19 ***
ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645