Input your search keywords and press Enter.

ปันน้ำใจ สโมสร โรตารี่ มิตรภาพสัตหีบร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สิริกิติ์ มอบข้าวน้ำดื่มให้กับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

วันนี้ 14 ก.ค.64 ที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สโมสร โรตารี่ มิตรภาพสัตหีบ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สิริกิติ์ ปันน้ำใจ นำอาหาร ขนม น้ำดื่มมามอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ โดยมี นาวาเอก ก่อพงษ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นผู้รับมอบ
ในการนี้ นาง รัมพาพรรณ์ อินมะโรง นายก สโมสร โรตารี่ มิตรภาพสัตหีบ พร้อมสมาชิก นาวาเอก สมศักดิ์ พรหมมาลี ประธาน ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สิริกิติ์ และสมาชิก ร่วมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับทาง สโมสร โรตารี่ มิตรภาพสัตหีบและ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สิริกิติ์ ขอเป็นกำลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ จึบร่วมกันมอบ นำอาหาร ขนม น้ำดื่ม ในครั้งนี้ เพราะหวังเป็นกำลังใจ ส่งพลังเล็ก ๆ จากพวกเรา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าอยู่ในตอนนี้ อย่างไรก็ตามทาง สโมสร โรตารี่ มิตรภาพสัตหีบ และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สิริกิติ์ ฟากความห่วงใยถึง ประชาชาชน ขอให้ประชาชนชาวสัตหีบ ระมัดระวังป้องกันตนเองจาก โควิด19 ให้มากขึ้น สวมใส่แมสให้มิดชิด ทำความสะอาดมืออยู่บ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด เราขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคน เราจะผ่านไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323