Input your search keywords and press Enter.

ทะเลโคลน บนถนนสุขุมวิท บางเสร่ สัตหีบ รถติดชาวบ้านเดือดร้อน

เวลา 10.30 น. วันที่ 14 ก.ค.64ที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เกิดฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักนานติดต่อกัน ประมาณ 1 ชม. ทำให้ถนนสุขุมวิท เกิดน้ำท่วมขังเหมือนทะเลโคลนเป็นวงกว้าง มีระดับน้ำสูงหลายเซนติเมตร และพื้นที่ราบต่ำต่างได้รับผลกระทบ สาเหตุจากน้ำระบายลงทะเลไม่ทัน และเป็นช่วงก่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว รวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ ต่างได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน


ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดมานานและต่อเนื่อง ฝนตกครั้งใดก็มีปัญหาทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักติดต่อกันประมาณ 1 ชม. ทำให้น้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิท และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำได้รับความเสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาแก้ไขด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323