Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยน “ ธงมนตรา ” 9 ผืน จากประเทศภูฏาน สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ขอให้ชาวชลบุรีผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (14 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย ผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฎาน จำนวน 9 ผืน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ


นายกัมพล กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยาได้รับมอบธงมนตรามาจากสถานทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย “ เมื่อปี พ.ศ.2561” ซึ่งธงมนตรา ของประเทศภูฎาน ถือเป็นธงแห่งโชคลาภ โบกสะบัดปัดสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา และขอให้ชาวชลบุรีผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ สถานทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย ที่มอบธงมนตราและจะทำการเปลี่ยนธงตามอายุการใช้งาน


ทั้งนี้ จากการที่สวนนงนุชพัทยา ทำการเปลี่ยนธงมนตรา เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังคงพัฒนาสวนต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย สำหรับธงมนตรา เป็นธงที่จารึก บทสวดมนต์ไว้บนธง ธง 5 สี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิต ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยว ณ สวนนงนุชพัทยา นอกจากจะได้เข้าชมความสวยงามของสวนนงนุชพัทยาอย่างหลากหลายแล้ว

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323