Input your search keywords and press Enter.

2 นักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย สำหรับสองนักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติไทย “โอ๊ต” ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ กับ ดาว” นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 034 เมื่อเวลา 21.45 น.ของวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายศักดา สกุลแฟง เป็นโค้ช และนางสาวพรรณนิภา มั่งมีผล เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนี้


สำหรับสองนักกีฬาวินด์เซิร์ฟไทย ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้ว และจะถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด เป็นเวลา 5 วัน ก่อนจะร่วมแข่งขันศึกโอลิมปิกโตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564 โดย “ดาว”นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม จะแข่งขันในรุ่นอาร์เอสเอ็กซ์หญิง และ “โอ๊ต”นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ จะแข่งขันรุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ชาย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645