Input your search keywords and press Enter.

แฟร์เท็กซ์ พัทยา จับมือ โอเชียลคัลเลอร์ จัดทำข้าวกล่อง-ถุงยังชีพ ส่งต่อกำลังใจช่วยเหลือประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 9 ก.ค.64 ตัวแทนจากแฟร์เท็กซ์ สปอร์ท คลับ แอนด์ โฮเต็ล และบริษัท โอเชียนคัลเลอร์ จำกัดได้มอบถุงยังชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อ อาทิ แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย รวมจำนวน 300 ถุง ข้าวกล่องปรุงสำเร็จจำนวน 400 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ส่งมอบให้กับเมืองพัทยาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน


โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับมอบก่อนแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่เดินทางมารอรับแจกตั้งแต่ช่วงสายของวัน
นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มอีกจำนวน 200 ชุด ส่งมอบให้กับประชาชนในเขตชุมชนเกาะล้าน เพื่อกระจายการช่วยเหลือเบื้องต้นให้ได้มากที่สุดในโอกาสนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645