Input your search keywords and press Enter.

“นายกจำเนียร” มอบวิทยุสื่อสารให้หน่วยกู้ภัยปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้ ​(5 กรกฎาคม 2564) นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนมอบวิทยุสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว) นำโดย นายอุทัย อยู่กรุด หัวหน้าจุดเขาไม้แก้ว นายสมชาย กลัดกลาย รองหัวหน้าจุดเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา(จุดเขาไม้แก้ว)เข้ารับวิทยุสื่อสาร(โมบาย)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่องมูลค่า 38,000 บาท โดยนาย บัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการติดต่อสื่อสารของหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เขาไม้แก้วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุต่างๆได้ทันท่วงที