Input your search keywords and press Enter.

คนไทยไม่ทิ้งกัน IWRM เร่งส่งมอบน้ำดื่มช่วยโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิด-19


บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีสอร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM) โดย คุณธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการผู้จัดการ คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว กลุ่มช่วยกัน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม CHON WATER จำนวน 2,400 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


โดยมี นายแพทย์ สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด-19 คุณเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามและ ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลระยอง ร่วมรับมอบน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามพลเรือน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 3 ก.ค.64 ที่ผ่านมา
ซึ่ง ทางโรงพยาบาลสนาม ฝากประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดอยากจะบริจาคสิ่งของหรือน้ำดื่มสามารถมาบริจาคได้เลย แต่ถ้าหากถ้าเป็นอาหารประเภทข้าวกล่อง ให้แจ้งกับทาง รพ.สนามล่วงหน้าก่อน ซึ่งทางรพ.สนามจะได้มีการบริหารจัดการ ในเรื่องของปริมาณ อาหาร เพราะทางรพฯมีอาหารให้กับผู้ป่วย ทุกมื้อ ฝากประชาสัมพันธ์ มาณ ที่นี้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323