Input your search keywords and press Enter.

ตร.พัทยา ไม่ซ้ำเติม จับไม่ปรับแค่ตักเตือนสวมหมวกกันน้อค เพื่อความปลอดภัย


ไม่ซ้ำเติมชาวบ้าน! ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา กวดขันวินัยจราจรพบชาวบ้านฝืนกฎไม่สวมหมวกกันน็อก แค่ตักเตือนไม่จับปรับ ไม่ซ้ำเติมชาวบ้านภาวะวิกฤตไวรัสมรณะ


วันที่ 1 ก.ค.64 มีรายงานว่า ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ได้ออกกวดขันวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่เขตเมืองท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญเรื่องวินัย ในการขับขี่ยวดยานพาหนะ ของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการจราจร


ทั้งนี้ บริเวณป้อมตำรวจแยกชุมสาย พัทยากลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนวินัยจราจรได้ จำนวน 10 คน เป็นความผิดเล็กน้อยในเรื่องของการไม่สวมใส่หมวกกันน็อก และความผิดอื่นๆ เล็กน้อย จึงว่ากล่าวตักเตือนก่อนจะปล่อยตัวไป โดยไม่ทำการเปรียบเทียบปรับ


พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นโยบายของ สตช.ยังคงให้ความเป็นห่วงประชาชน การกวดขันวินัยจราจรเป็นการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
แต่เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึงปากท้องของประชาชน ตำรวจจราจร ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หากพบความผิดเพียงเล็กน้อยก็จะว่ากล่าวตักเตือน โดยไม่ทำเปรียบเทียบปรับ เพราะช่วงนี้ชาวบ้านหากินลำบาก แต่ได้เน้นย้ำไม่ให้ทำความผิดขึ้นอีก เพราะอาจเกิดอันตรายต่อตนเองได้
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645