Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ไม่หยุดพัฒนา ส่งทีมงานปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บริเวณบ้านชากผักบุ้งและบ้านสำนักยาง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าไหล่ทาง กิ่งไม้ที่ยื่นบดบังสายตา บนถนนเส้นดังกล่าว ซึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นดังกล่าว

 

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายไฟส่องสว่างถนนชำรุดสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ