Input your search keywords and press Enter.

อำเภอสัตหีบ เทศบาลเกล็ดแก้วร่วมกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลนำน้ำดื่มกว่า 14,400 ขวด มอบให้รพ. สนามดูแลผู้ป่วย โควิด19

******วันนี้ 29 มิ.ย.64 ที่ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบบ  นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นำน้ำดื่ม จำนวน 14,400ขวด มามอบให้กับโรงพยาบาลสนามฯ โดยมีทีมแพทย์  ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID -19

****นาย พนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล กล่าวว่าได้ร่วมกับทางอำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนแก่พี่น้องประชาชนบริจาคน้ำกว่า 14,400 แพ๊ค มามอบให้กับรพ.สนามฯ เพื่อเป็นการสนับสนุน การดำเนินงานภายในโรงพยาบาลสนาม นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID -19 ซึ่ง ในปัจจุบัน แนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้ป่วย COVID -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

****ด้านทางรพ.สนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีอยากจะประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มีจิตใจอันเป็นกุศลในการมอบสิ่งของให้กับทางรพ.สนามฯ ว่าหากทุกท่านต้องการจะมามอบ ข้าวกล่องหรือที่เป็นอาหารหลัก ให้ติดต่อมายังรพ.สนามก่อน เนื่องจาก ข้าวทาง ทางรพ.ฯจัดเตรียมข้าวกล่อง ไว้ให้ทุกมื้อ กลัวว่าอาหารจะตกค้าง  แต่สำหรับน้ำดื่มสามารถนำมาบริจาคได้เลย และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้มาร่วมบริจาค และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ป่วย COVID -19