Input your search keywords and press Enter.

นายก “จำเนียร”ร่วมงานอุปสมบทลูกชาย บริษัท 3 ช .38 จำกัด

วันนี้ (วันที่ 21 มิถุนายน 2564)นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อม นายบุญยัง ไพรวัลย์ นายก อบต.พานทองหนองกะขะ นายวรชัย พรมชัย ที่ปรึกษานายก อบต.หน้าพระธาตุ นายวิฑูรย์ เส็งเฮ้า รองปลัด อบต.พานทองหนองกะขะ ร่วมงานอุปสมบท นายชัยมงคล ลัทธีวรรณ บุตร นายชรินทร์ เที่ยงลิ้ม-นางอุบลวรรณ อรรควงษ์ ณ วัดสำเภาทอง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี