Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้สั่งการ ให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยัง ถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว จนท.กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ออกสำรวจ และดำเนินการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ ถนนสายคอกวัวตาแกะ ม.3-ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อทัศนวิสัยการมองเห็นของประชาชนในพื้นที่และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และทีมงานอีกชุดลงพื้นที่ถนน รย.2015 ถนนบ้านภูไทร-เขาไม้แก้ว และถนน.อยหลังโรงโม่-บ้านลุงเชียร ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า หลังจากได้ใช้รถไถตัดหญ้าตัดไปก่อนหน้านี้แล้ว

 หากพี่น้องประชาชนต้องการติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว