Input your search keywords and press Enter.

เทศบาลนคร.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เปิดทุกช่องทางให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่าง 16-20 มิ.ย.นี้ ก่อนสรุปรายชื่อสั่งจองซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยันงบประมาณมีเพียงพอ

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศปลดล็อกให้ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้งบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากหน่วยงานรัฐที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์การเภสัชกรรม หรือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

จนทำให้ในวันนี้หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตื่นตัวในการสั่งจองวัคซีนฉีดให้ประชาชนเป็นอย่างมากนั้น

วันนี้ (18 มิ.ย.) นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เผยว่า เทศบาลถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอ อีกทั้งยังมีประชากรในพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลมากกว่า 200,000 คนเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านทางเทศบาลได้ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและลดการรวมตัวของคนหมู่มาก ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจของเทศบาล ซึ่งจะบอกวิธีการลงทะเบียนไว้อย่างชัดเจน ไม่เพียงเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16-20 มิ.ย.นี้ เทศบาลยังจะตั้งเต็นท์ด้านข้างสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

และ ส่วนใน ต.บ่อวิน ที่วัดบ่อวิน วัดเนินกระบก และวัดสันติคีรี และ ต.เขาคันทรง ที่โดมโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก และโรงเรียนหุบบอนตั้งแต่วันที่18-19-20 มิ.ย. เวลา09.00-15.00 น.การสั่งวัคซีนโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายๆ เพราะท้องถิ่นจะต้องมีรายละเอียดในการสั่งจองไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของประชาชนที่และจำนวนที่แน่ชัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีสิทธิในมาตรา 33 หรือลงทะเบียนไว้กับแอปหมอพร้อมแล้วให้เลือกทางใดทางหนึ่งและขอให้ช่องทางฉีดวัคซีนกับเทศบาลเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือมีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนผ่านเทศบาลจริงๆ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีงานทำและผู้สูงอายุสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างแท้จริงคือ หากท่านลงสิทธิที่อื่นแล้วไม่ประสงค์จะใช้สิทธิที่ลงทะเบียนนั้นสามารถมาลงทะเบียนกับเทศบาลได้ แต่หากประสงค์จะใช้สิทธิ์จากช่องทางอื่นก็ไม่ควรมาลงทะเบียนกับเทศบาล เพราะจะสร้างความยุ่งยากให้แก่เจ้าหน้าที่นายธนพัฒน์ ยังยืนยันว่า แม้เทศบาลจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม แต่ใช่ว่าเมื่อสั่งจองไปแล้วจะได้วัคซีนตามที่ต้องกันเพราะเพราะผู้กระจายวัคซีนยังจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็น ในพื้นที่สีต่างๆ ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากได้รับวัคซีน เทศบาลจะได้ประสานไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมเพื่อให้เป็นดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนและจัดสถานที่สำหรับรอดูอาการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย