Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว สั่งการซ่อมท่อประปาแตกด่วนหวั่นกระทบชาวบ้านในพื้นที่ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค


วันนี้ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.นายจําเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อม จนท.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บริเวณสี่แยกไฟแดงเขาไม้แก้วเพื่อซ่อมท่อประปาแตก

เนื่องจากดินสไลด์ที่เกิดจากการก่อสร้างวางระบบประปาส่วนภูมิภาค จึงส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล ทำให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้จึงได้เร่งซ่อมแซมท่อประปาในจุดดังกล่าวจนแล้วเสร็จและได้ทำการปล่อยน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติ