Input your search keywords and press Enter.

news///…ครอบครัวใคร่ครวญ หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ มอบเครื่องเทอร์โมสแกน มูลค่ากว่า 8 แสนบาท สนุบสนุน รพ สิริกิติ์

ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพนธกร ใคร่ครวญ นายอมตะ ใคร่ครวญ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ได้บริจาคเงินจำนวน 750,000 บาท โดยโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ นำโดย พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
คุณปัญชริน ใคร่ครวญ และ นางสาวสุภัทรภรณ์ นามปีติ รองประธานกรรมการบริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ และครอบครัว เพื่อจัดซื้อ เครื่องเทอร์โมสแกน ในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3 เครื่อง โดยมี นาวาเอกสราวุฒิ พลเสน หัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รับมอบเงิน
นายพนธกร ใคร่ครวญ กล่าวว่า พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ คุณพ่อ และ นางปัญชริน ใคร่ครวญ คุณแม่ และครอบครัว ใคร่ครวญ ในฐานะ โครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ได้ร่วมมอบเงินจำนวน 750,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อ จัดซื้อเครื่อง “เทอร์โมสแกน” กล้องอินฟราเรด ที่มีความสามารถตรวจจับอุณหภูมิ คัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้สมบูรณ์ ซึ่งบุคคลที่เดินผ่านเครื่อง ระบบจะประมวลผลออกมาที่จอ เพื่อคัดกรองว่าบุคคลใดที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.0 องศาเซลเซียส เครื่องก็จะแจ้งเตือนในทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำเร็จลุล่วงและปลอดภัย
นาวาเอกสราวุฒิ พลเสน ได้กล่าวขอบพระคุณ พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ พร้อมด้วยนางปัญชริน ใคร่ครวญและครอบครัว ในฐานะ โครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ที่ได้มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเรามีจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่จำนวนบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด แต่ถึงแม้การรักษาดูแลจะมีอุปสรรคข้อจำกัดมากมาย แต่ทางโรงพยาบาลก็พร้อมจะดูแลรักษาผู้ป่วย อย่างเต็มกำลังสามารถ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มาใช้บริการ ในการตรวจ จำนวนมาก เครื่อง “เทอร์โมสแกน” นี้จะสามารถตรวจจับอุณหภูมิ ในเบื้องต้น เพื่อคัดกรองคัดแยก บุคคลกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้สมบูรณ์ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19