Input your search keywords and press Enter.

“นายกจำเนียร” สู้ไม่ถอย บูรณาการร่วมกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา(จุดเขาไม้แก้ว) ลุยพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 พื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมนายมนูล วรสุข รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัด อบต.เขาไม้แก้วพร้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาไม้แก้ว นายอุทัย อยู่กรุด หัวหน้าจุดกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดสุ่มเสี่ยง และจุดที่มีผู้คนพลุกพล่าน รวมทั้งเขตชุมชนในพื้นที่บ้านคอเขา หมู่ที่1,หมู่ที่5 บ้านหนองตาสน หมู่ที่1 บ้านภูไทร หมู่ที่5 บ้านห้วยไข่เน่า หมู่ที่4 ซอยข้างปั๊ม ปตท. เขาไม้แก้ว หมู่ที่1 บ้านสำนักยาง หมู่ที่3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 เพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ทันท่วงที และครอบคลุมทุกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว