Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้วส่งทีมงานลงพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องทรายไหลทับถนน


วันนี้ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว พร้อม ขนม.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการดันดินทรายทับถมบนถนน บ้านภูไทร (ซอยลุงผ่อง)หมู่ 5 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากช่วงฝนตกสะสมที่ผ่านมา อาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าว นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าว ที่ผ่านมาพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านของ ต.เขาไม้แก้ว ได้รับผลกระทบจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน


ส่งผลทำให้ถนนจำนวนหลายเส้นทางมีทรายไหลลงมาทับถมบนพื้นผิวจราจรได้รับความเสียหายส่งผลให้ผู้ที่สัญจรไปมา เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทาง อบต.เขาไม้แก้ว ได้ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและจะรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก หากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนของแต่ล่ะหมู่บ้านเพื่อประสานงานมาทาง อบต.เขาไม้แก้ว หรือโทรศัพย์แจ้งมาที่เบอร์ 086-334-2285 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว