Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานปรับภูมิทัศน์ ซ.ห้างแก้ว

วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.ม.1 นำ จนท.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าไหล่ทาง กิ่งไม้ที่ยืนบดบังสายตา บนถนนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว

ซึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นดังกล่าว

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหาย ไฟ้ฟ้าเสีย น้ำประปามีปัญหา สามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ