Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่  9 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.  นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บ้านมาบเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระดมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านเรือนประชาชน ร้านค้า ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกชุก   ยุงกำลังแพร่ระบาด  พร้อมทั้งให้คำแนะนำและได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกบ้าน  ช่วยกันหมั่นทำความสะอาดภายในบ้านและรอบๆบ้าน รวมทั้งทำลายแหล่งน้ำขังต่างๆ ด้วย