Input your search keywords and press Enter.

‘กองทุนชลบุรีต้องรอด’ หนุนช่วย ผวจ.ชลบุรี แก้วิกฤตโควิด 19


กองทุนชลบุรีต้องรอด ส่งมอบเงินทุน 135,000 บาท ให้แก่จังหวัดชลบุรี สนับสนุนจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


มีรายงานว่า “กองทุนชลบุรีต้องรอด” โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ทำพิธีส่งมอบเงินทุนช่วยเหลือจากกองทุนชลบุรีต้องรอด จำนวน 135,000 บาท ให้แก่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะร่วมเป็นประธานรับมอบ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


ทั้งนี้ กองทุนชลบุรีต้องรอด เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีในการร่วมกันช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี โดยประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีต่างร่วมกันบริจาคงทุนทรัพย์คนละเล็กน้อยตามกำลังเข้าสู่กองทุนชลบุรีต้องรอด ไว้คอยสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนจังหวัดชลบุรีจากกองทุนชลบุรีต้องรอดที่มีการส่งมอบในครั้งนี้ จะได้นำไปสนับสนุนจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของกองทุนชลบุรีตามลำดับความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีปลอดเชื้อโควิด-19 โดยเร็ววัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0908535645