Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.เข้าสำรวจเพื่อช่วยเหลือชาวเล จากพิษพายุลมฝนรุนแรงเรือประมงเสียหายกว่า 30 ลำ


ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศคท.จว.ปข.) นำ จนท.ศคท.จว.ปข. สำรวจความเสียหายของเรือประมงพื้นบ้าน เนื่องจากเหตุพายุฝนและลมกรรโชกอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ณ บริเวณวัดอ่าวน้อย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มเรือประมงพื้นบ้านสามอ่าว กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านอ่าวน้อย และนาย วิโรจน์ แสนเสนาะ เจ้าของเรือประมงศรีสุวรรณรุ่งโรจน์ เรือประมงที่ประสบเหตุในวันดังกล่าว

 

ซึ่งเรือประมงภายในกลุ่มได้รับความเสียหาย ประมาณ 30 ลำ ส่วนใหญ่เป็นเรือที่จอดอยู่ชายฝั่ง ในจำนวนนี้เสียหายท้องเรือแตกและจม 3 ลำ มีเรือประมง 2 ลำ ประสบเหตุในขณะทำการประมง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสมาชิกชาวประมงภายในกลุ่มเสียชีวิต โดยชาวประมงส่วนใหญ่ที่ออกทำการประมงในวันดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ได้รับทราบการแจ้งเตือนจากข่าวอากาศ หรือประกาศกรมเจ้าท่าว่า ในคืนวันที่ 5 พ.ค.64 ว่าจะมีพายุขนาดใหญ่เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งแต่อย่างใด จึงออกทำการประมงตามปกติ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่สามารถจับปลาหมึกได้จำนวนมาก


สำหรับการช่วยเหลือและการเยียวยาเรือประมงที่ไม่ได้ออกทำการประมงทาง อบต.อ่าวน้อยให้การเยียวยาลำละ 11,000 บาท สำหรับเรือประมง 2 ลำ ที่ประสบเหตุในขณะทำการประมงได้ยื่นคำขอเยียวยาต่อประมงอำเภอ เพื่อเยียวยาให้การช่วยเหลือ ต่อไปแล้ว
ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645