Input your search keywords and press Enter.

โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงทหารร่วมพิธีทางความเชื่อ หลวงปู่พุทธะเทพสุริยะจักรวาล


กองทัพเรือ ชี้แจงทหารร่วมพิธีทางความเชื่อ หลวงปู่พุทธะเทพสุริยะจักรวาล สั่งต้นสังกัดชี้แจงทำความเข้าใจกำลังพล ขอให้ยึดตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ
วันที่ 21 เม.ย.64 พล.ร.อ. เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวว่ามีข้าราชการกองทัพเรือ หลายนาย แต่งเครื่องแบบสีขาว เข้าร่วมพิธีทางความเชื่อของหลวงปู่พุทธะเทพสุริยะจักรวาลว่า รูปภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 21 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดพิธีบวงสรวงรูปหล่อองค์จักรพรรดิพุทธะเทพสุริยะจักรวาล และพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาสูง ณ ดินแดนปฏิบัติธรรมพุทธะธรรมชาติ ดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา


สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ นอกจากข้าราชการทหารกลุ่มดังกล่าวแล้ว ยังมีพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ซึ่งข้าราชการที่ปรากฏในภาพ เป็นข้าราชการทหารเรือ ทั้งในสังกัดกองทัพเรือและนอกกองทัพเรือจริง
สำหรับความเป็นมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้าราชการและหลวงปู่พุทธะเทพสุริยะจักรวาล นั้น เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีจิตกุศลเกี่ยวกับการทำบุญ (สายบุญ) ซึ่งมักจะเชิญชวนไปทำบุญด้วยกันเสมอๆ สำหรับการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นการชักชวนจากเพื่อนในกลุ่มเพื่อนที่มีจิตศรัทธาแรงกล้าต่อหลวงปู่ จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีข้าราชการกองทัพเรือนายหนึ่ง ได้รู้จักกับหลวงปู่ฯ เจ้าสำนัก เมื่อปี 2563

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้ชี้แจงทำความเข้าใจ และสั่งการให้ยุติกิจกรรมทั้งปวงไม่ไปข้องเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้อีกต่อไป เพราะจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งแก่ตนเองและกองทัพฯ นอกจากนี้ กองทัพเรือได้ให้หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงกำลังพลให้เข้าใจ โดยให้ยึดตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ แต่หากมีความนับถือเป็นการส่วนตัว ขอให้อย่าได้นำภาพลักษณ์ของกองทัพเข้าไปมีส่วนร่วม​ โดยเฉพาะการแต่งกายและการแสดงออกในที่สาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645