Input your search keywords and press Enter.

“นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว”ส่งทีมงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบมีประกาศไทม์ไลน์จาก สสจ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 เมษายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้วให้ลงพื้นที่ปูพรมฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 ใน โรงเรียน ตลาดสด และหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโควิด-19

นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีไทม์ไลน์ประกาศจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่าตื่นตระหนกเพราะผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ เรียนพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ ทำความสะอาดสม่ำเสมอ แค่นี้ก็ปลอดภัยจากโควิด – 19 แล้ว