Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้วควักงบส่วนตัวและร่วมกับภาคเอกชนมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเวลา09.00น. ที่อาคารอเนกประสงค์(อาคารโดม)ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการตั้งจุดคัดกรอง สำหับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โควิค-19

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วพร้อมด้วยนายมนูล วรสุข รองนายก นายบัญชา อุดง รองนายก และสมาชิก ข้าราชการ ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในวันประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน และ เทศกาลสงกรานต์

สำหรับวันนี้ได้มอบถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จำนวน 200ชุด และจากภาคเอกชนมาแจกร่วมด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว ที่ได้รับความเดือดและผลกระทบจากไวรัส โควิค-19 ในช่วงที่ผ่านมา