Input your search keywords and press Enter.

สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์


พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์

ซึ่งโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

โดยมี นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645