Input your search keywords and press Enter.

กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสัตหีบ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 2 เมษายน 2564เมื่อเวลา09.00น. นางสาว รัดใจ บันดิษศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.สัตหีบร่วมกันทำความดีเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564 ร่วมกันมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ที่บริเวณ ซอยธรรมวิทย์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่