Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา เริ่มฉีดวัคซีน โควิด 19 วันแรกในล็อตที่ 2 เตรียมพร้อมรับ นทท.ต่างชาติ


ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดให้มีการฉีดวัคซีน โควิด 19 ในวันแรก 285 โดส จากทั้งจังหวัดชลบุรี 20,000 โดส แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 175 โดส เจ้าหน้าที่หน้าด่านตรวจ 47 โดส เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงหน้าด่าน (ssrt) 63 โดส โดยเข็มที่ 2 จะฉีดในวันที่ 23 เมษายน 2564 หน่วยทางเมืองพัทยา จะเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชากรของเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียงให้ครบ 100% โดยเร็วที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่จะเปิดประเทศ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้


โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนโควิด19 วันแรก ในล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลส่งให้กับจังหวัดชลบุรี จำนวน 20,000 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทั้งหมด 10,000 คน ทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้แล้ว ยังจะมีการสำรวจประชากรเพิ่มเติม เพื่อให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ครบ 100% เพื่อเตรียมการเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่จะรับนักท่องเที่ยว หลังจากเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันทางเมืองพัทยา ยังไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว จากผู้ป่วยได้รับการฉีดวัคซีน ที่ฉีดให้กับบุคคลากร


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645