Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือไทย -กัมพูชา ผนึกกำลัง ตรวจเข้ม สกัดกั้น COVID-19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงทวีความรุนแรง และมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทำให้แต่ละประเทศมีการออกมาตรการคุมเข้มด้าน สาธารณสุข และคุมเข้มด้านการป้องกัน การลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19


ล่าสุดกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือกัมพูชา ได้ประสานงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ เพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด เพิ่มการวางกำลังและการลาดตระเวน เพื่อตรวจสอบผู้ที่ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน เช่น ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางทะเล การทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ รวมถึงการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และพี่น้องชาวประมงที่ทำการประมงบริเวณใกล้กับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยเฉพาะเรือสินค้าที่เดินเรือเข้า-ออก ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาหากพบการกระทำผิดกฎหมายให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดกฎหมายต่อไป และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดี และถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645