Input your search keywords and press Enter.

รฟก.ร่วม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันสำคัญของชาติไทย


วันที่ 24 ก.พ.64 นายเฉลิมเกียรติ อ่อนอัฐ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าบางปะกง (รฟก.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาส “วันสำคัญของชาติไทย” โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี


ซึ่งในวันนี้ ได้มีกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่รอบบริเวณ วัดกลางบางปะกง และทีมจิตอาสานวดตอกเส้น โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดกลางบางปะกง
#ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ รฟก.


นิราช/นันทพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน 0909535646