Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว มุ่งพัฒนาพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน

*****วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายวิรัติ ยังถาวร สมาชิก อบต. หมู่ 1 นายบัญชา อุดง สมาชิก อบต. หมู่ 2 ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมไฟส่องสว่างถนนทางเข้าวัดเขาไม้แก้ว-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


*****ซ่อมและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซึ่งบางช่วงเสียหายเป็นบางจุด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมโคมไฟและติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ