Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว จัดทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทางและซ่อมไฟส่องสว่างถนน

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายวิรัติ ยังถาวร,นาย บัญชา อุดง สมาชิก อบต. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อแก้ไขปรับปรุง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองฝั่งถนน ถนนบ้านมาบเจริญ หมู่ 2 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง เจ้าหน้าที่อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำเครื่องตัดหญ้าพร้อม จนท. ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ


และอีกทีมได้ลงพื้นที่จุดแรก ซ่อมไฟส่องสว่างภายในซอยบ้านลุงสด(เปลี่ยนหลอดไฟ) จุดที่ซอย บริเวณซอยหน้าวัดเขาไม้แก้ว(เปลี่ยนหลอดไฟ)
หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายไฟส่องสว่างถนนชำรุดสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ