Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว “การ์ดไม่ตก”พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้สั่งการให้นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง ส.อบตเขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อตบ.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่สุ่มเสี่ยงร้านค้า หมู่บ้านจัดสรร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19


วันนี้ลงพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณ ซอยข้างปั๊ม ปตท.เขาไม้แก้ว,หมู่บ้านทองเมือง,บ้านไร่หนองหว้า,ทั้งสองฝั่งขาไปและขากลับ
สอบถามนายบัญชา อุดง ส.อบต เขาไม้แก้ว ได้กล่าวว่า ในวันนี้ได้รับมอบหมายจากนายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ให้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามตึกแถว ร้านค้า หมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19