Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้วหนุน อสม.สู้โควิด-19 มอบเสื้อกั๊กเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ อสม.ออกปฏิบัติการปราบโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ได้สร้างความหายนะให้กับผู้คนทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อแล้วจำนวนมาก เช่นเดียวกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับวิกฤติร้ายครั้งนี้เช่นกัน


แต่ ประเทศไทย โชคดีกว่าประเทศอื่น ในการต่อสู้กับไวรัสร้าย เพราะมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับยกย่องเป็น “นักรบเสื้อกาวน์” กำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกัน ทุกคนเสี่ยงภัย ทุ่มเทเสียสละกันอย่างเต็มที่ จนเป็นที่ซาบซึ้งใจของประชาชนทุกคนขณะเดียวกันในการทำงานเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ “อสม.” เปรียบเป็น “นักรบแนวหลัง” กำลังสำคัญที่ทำงานกันอย่างหนักในพื้นที่
การทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งของ อสม. ชนิดเกาะติดถึงหัวบันไดบ้าน แต่ทุกคนทำด้วยใจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงทุกวัน ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนทั่วประเทศ


วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชนและ อสม.มากที่สุด มองเห็นความสำคัญของ อสม. จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้กับ อสม.ทำงานป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ทราบดีว่า อสม.เป็นหน่วยงาน แรกที่เข้าไปบริหารจัดการโควิด-19 ในพื้นที่ จึงได้มอบ เสื้อกั๊กจำนวน100 ตัวและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้กับ อสม. ทำให้ อสม. ทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างได้ผล