Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี รมช.สาธารณะสุข เตรียมเสนอแดงชลบุรี เป็นสีส้ม หลังโควิด ลดลง


*****ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมเสนอให้เป็นพื้นที่สีส้ม แทนสีแดงจากที่มีผู้ติดเชื้อลดน้อยลง


*****เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลเรือโทวิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นายณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา


*****ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ใน 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 ทำให้รัฐบาลต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อลดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน สามารถควบคุมการระบาด ได้ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยมาตรการเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกในชุมชนอย่างเข้มข้น ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพตรวจหาซื้อโควิด 19 ได้จำนวนมากและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีทีมสอบสวนควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารตรวจจับการระบาดได้รวดเร็ว นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแยกกักโรค อีกทั้งโรงพยาบาลมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้ 3,103 เตียง แยกเป็นในโรงพยาบาล 2,303 เตียง และโรงพยาบาลสนาม 9 แห่ง อีก 800 เตียง ซึ่งแต่ละจังหวัด ได้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด กำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และกำกับติดตามมาตรการทางสังคมอย่างความเข้มข้น โดยบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องขอขอบคุณประชาชน ชาวภาคตะวันออกที่อดทน และให้ความร่วมมือ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ การติดเชื้อที่ลดลงรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ส่วนวัคซีนที่เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิต ในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ความสำคัญในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น จากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะเสนอ ให้ผ่อนคลายความเข้มข้น ในการคัดกรองและผ่อนปรนจากพื้นที่สีแดง ให้เป็นพื้นที่สีส้ม ทั้งนี้ต้องช่วยกัน อย่าประมาทโดยเด็ดขาด นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645