Input your search keywords and press Enter.

วัดเขาไม้แก้ว มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อบรรเทาทุกข์ปันสุข ให้พี่น้องประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว


*****วันที่ 18 ม.ค 2564 เวลา 08.30 น. พระครูสุนทรรัตนาภิรมย์ เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว ได้มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้จากญาติโยมถวายมามอบ อบต.เขาไม้แก้ว เข้าเติมตู้ปันสุข และจะทยอยมอบข้าวสารอาหารเเห้งมาใส่ตู้ปันสุขเรื่อยๆ เพื่อบรรเทาทุกข์และปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเขาไม้แก้วและทั่วไปมาหยิบข้าวของอุปโภค บริโภค ได้ที่ อบต.เขาไม้แก้ว

*****และฝากถึงประชาชนที่มาหยิบแต่พอดี ซึ่งในพื้นที่ชลบุรียังมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง โดยปันสุขสู่พี่น้องประชาชนในพื้นเขาไม้แก้ว พร้อมช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน