Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตั้งตู้ปันสุขเพื่อบรรเทาทุกข์ปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเขาไม้แก้วในช่วงโควิด-19 รอบ2

*****หลังจากประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ2 อยู่ในขณะนี้ แต่ปัจจุบันการติดเชื้อเริ่มลดน้อยลง แต่ประชาชนก็ยังไม่สามารถทำงานได้ และยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ยังมีคนตกงาน ถูกนายจ้างลดเงินเดือน แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม


*****ล่าสุด วันที่ 15 ม.ค 2564 เวลา 10.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ไว้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้ามาหยิบอาหารต่างๆ ได้ อาทิ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำปลา วุ้นเส้น น้ำยสล้างจาน ผงซักงอกซึ่งแต่ละวันจะมีผู้ใจบุญนำอาหาร และสิ่งของต่างๆ มาใส่ไว้


*****ด้าน นายจำเนียร กีทีปกุล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวว่า สำหรับ “ตู้ปันสุข” ทางเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงได้ให้มีการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ขึ้นเพื่อให้ผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถนำอาหารแห้ง หรือสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นมาใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” ซึ่งผลการปฏิบัตินั้นเป็นไปในทางที่ดี ประชาชนให้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะผู้รับ หรือผู้ให้ ทำให้เห็นว่าคนไทยรักกันมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกัน