Input your search keywords and press Enter.

ปันน้ำใจ คณะสงฆ์พร้อมประชาชนแจกสิ่งของให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด


*****เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันนี้ 12 ม.ค.64 พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย)เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต พร้อมด้วย พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเขาชีจรรย์ พระครูวิธานธรรมมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม ตลอดจน คณะสงฆ์ตำบลบางเสร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสายบุญวัดสามัคคีบรรพต ร่วมกัน นำไข่ไก่ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง แมสหน้ากากอนามัย และวัตถุมงคล มาแจกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด่านตรวจคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด19 ทั้ง2 แห่ง ได้แก่ ด่านจุดคัดกรองหน้าเทศบาลตำบลนาจอมเทียนและด่านตัดกรองเขตพื้นที่พลูตาหลวง ตั้งอยู่บริเวณแยกเกษมพล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


*****พระครูเกษมกิตติโสภณ กล่าวว่า สำหรับการมาแจกสิ่งของในวันนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่มีความเสเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ในการอยู่เวรยามตรวจวัดคัดกรองให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ตลอด24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด19 จึงอยากปันน้ำใจ ปันความสุข ด้วยสิ่งของเหล่านี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่


*****ทั้งนี้ขอพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนสวมใสหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ โดยพกแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง ซึ่งเป็นการป้องกันและยับยั่งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-368432