Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ ชี้แจงกรณีกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ติด COVID – 19

*****วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่มีสื่อมวลชนหลายสำนัก นำเสนอข่าวว่ามีกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน 2 นาย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลังจาก เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีกำลังพลบางส่วนของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ไปรับประทานอาหาร ยังร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นั้น
*****กองทัพเรือ ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีกำลังพลบางส่วนของ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้เดินทางไปรับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ต่อมาพยาบาลประจำเรือ ได้รับรายงานว่า สถานที่ดังกล่าว พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จากการประกาศของจังหวัดชลบุรี จึงดำเนินการคัดกรองสอบถามกำลังพลที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศ และตรวจพบว่า มีกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร จำนวน 11 นาย มีประวัติเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว จึงได้ส่งตัวเข้ารับการตรวจที่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic) โรงพยาบาลในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งผลการตรวจกำลังพลทั้ง 11 นาย มีตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 นาย ทางโรงพยาบาล จึงได้มีการแจ้งไปที่ทีมสอบสวนโรค และได้ร่วมกันค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยทีมสอบสวนและควบคุมโรคของ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และนำผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงเข้ารับการกักกันตัว และเก็บสารส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 273 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และเสนอรายงานให้ กองทัพเรือทราบ
*****ทั้งนี้ ได้มีการเสนอไปยังกองทัพเรือเพื่อสั่งการให้จัดสถานที่กักกันตัวของ กองทัพเรือ โดยให้นำกำลังพลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกักกันโรครวม 273 นาย เข้ากักตัวภายในอาคารรับรองสัตหีบ ที่จัดไว้โดยทันที เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะกักตัวจนครบและปฏิบัติตาม มาตรการ การกักกันโรคทุกประการ ในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ จะถูกควบคุมกำกับเป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งทางกรมแพทย์ทหารเรือ ได้เสนอให้กองทัพเรือ แจ้งให้กำลังพลอื่น ๆ ได้ ตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยให้กำลังพลกองทัพเรือ ที่อาจเข้าไปใช้บริการในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยไปใช้บริการ และจะให้กำลังพลกองทัพเรือ ที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงมารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ณ สถานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เป็นการปฎิบัติตามมาตรการของกำลังพล ของกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด อันจะทำให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้
*****จึงเรียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ได้ทราบถึงการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หลังจากที่ทางการแจ้งระงับการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ แล้วนั้น กองทัพเรือยังได้เน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอ ถึงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม มีกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ต้องทำหน้าที่ช่วยสาธารณสุข อยู่ในขณะนี้จำนวนหนึ่ง
*****ในการนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความห่วงใยกำลังพลเหล่านี้ รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวัง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ กองทัพเรือ ได้มี “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 กองทัพเรือ” ทำหน้าที่อำนวยการในการดูแลและป้องกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลกองทัพเรือ และหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.ทั้งหมด จึงได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน