Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามพลเรือน แหล่งที่ 2 ให้สาธารณสุขพร้อมใช้งานรองรับผู้ป่วยโควิด19”


วันนี้ (4 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์ อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นั้น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลในวันที่ 3 มกราคม 2564 จังหวัดจันทบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 122 ราย ซึ่งยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี เหลือจำนวนเตียงที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 เพียง 31 เตียงเท่านั้น จังหวัดจันทบุรีจึงได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพเรือ ในการใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้น หรือไม่มีอาการรุนแรง และจะทำการรักษาในโรงพยาบาลสนาม จนกว่าจะมีผลเป็นลบหรือตรวจไม่พบเชื้อ


โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม มีจำนวน 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารควบคุม 1 อาคาร , อาคารรับผู้ป่วย จำนวน 4 อาคาร และอาคารประกอบเลี้ยง 1 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 232 คน
กองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นกองทัพเรือจึงมอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเตรียมสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19) กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลัก ในพื้นที่จังระยอง ชลบุรี และจันทบุรี จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645